Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành tài khoản ChatGPT được thực hiện bởi ChatGPT Việt Nam được quy định với những điều khoản như sau:

01. Thời gian bảo hành: tài khoản ChatGPT được bào hành 15 ngày kể từ ngày mua.

02. Phạm vi bảo hành: chính sách bảo hành áp dụng cho các lỗi kỹ thuật phát sinh từ quá trình đăng ký của ChatGPT Việt Nam. Chúng tôi không hỗ trợ bảo hành trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định sử dụng của ChatGPT

03. Điều kiện bảo hành:

  • Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết cho đội ngũ hỗ trợ của ChatGPT Việt Nam
  • Khách hàng không thay đổi, can thiệp vào quy trình đăng ký hoặc thông báo sau khi dịch vụ của ChatGPT Việt Nam với khách hàng được xác nhận là đã hoàn thành.

04. Chính sách bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Lỗi phát sinh từ hệ thống ChatGPT
  • Lỗi phát sinh do can thiệp hay thay đổi từ phía khách hàng sau khi hoàn thành quy trình đăng ký tài khoản.
  • Lỗi phát sinh do sự cố hệ thống, lỗi kỹ thuật hoặc sự cố không thuộc trách nhiệm của ChatGPT Việt Nam

05. Quyền hạn của ChatGPT Việt Nam: Trong thời gian bảo hành, ChatGPT Việt Nam có quyền kiểm tra và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến đến tài khoản.

06. Liên hệ bảo hành: Trong thời gian bảo hành, khách hàng có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ của ChatGPT Việt Nam qua các kênh sau:

Điện thoại – Zalo: 0984 261 461, Email: admin@chatgptvietnam.vn

07. Quy trình yêu cầu bảo hành: Trong trường hợp khách hàng gặp vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ đăng ký và thông báo, quý khách có thể thực hiện các bước sau để yêu cầu bảo hành:

  • Liên hệ với ChatGPT Việt Nam: Khách hàng cần liên hệ với ChatGPT Việt Nam thông qua các kênh liên lạc đã được cung cấp, bao gồm email, điện thoại hoặc hỗ trợ trực tuyến trên trang web.
  • Mô tả chi tiết vấn đề: Khách hàng cần cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề kỹ thuật gặp phải, bao gồm các thông tin cần thiết như lỗi không đăng nhập được, tài khoản không sử dụng được.
  • Đánh giá và xử lý: Đội ngũ hỗ trợ của ChatGPT Việt Nam sẽ xem xét yêu cầu bảo hành và tiến hành đánh giá vấn đề. Sau đó, ChatGPT Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng về kết quả đánh giá và quyết định về việc bảo hành tài khoản.
  • Thực hiện bảo hành: Trong trường hợp được chấp nhận bảo hành, đội ngũ hỗ trợ của ChatGPT Việt Nam sẽ tiến hành khắc phục lỗi trong thời gian hợp lý.

08. Giới hạn trách nhiệm: ChatGPT Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm bảo hành đối với các vấn đề kỹ thuật trực tiếp phát sinh từ quy trình đăng ký tài khoản. ChatGPT Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến vấn đề kỹ thuật hoặc phát sinh từ hệ thống của ChatGPT

Lưu ý: Chính sách bảo hành của ChatGPT Việt Nam chỉ có giá trị thực thi khi khách hàng tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được công bố và thỏa thuận trong quá trình sử dụng tài khoản.