Chính sách đổi trả hàng

Khách hàng được quyền yêu cầu đổi trả tài khoản ChatGPT nếu tài khoản bị lỗi phát sinh từ phía chúng tôi và khách hàng đang trong thời gian bảo hành

Khách hàng không có quyền yêu cầu đổi tài khoản khác nếu tài khoản đó đang hoạt động hoặc bị lỗi do khách hàng vi phạm chính sách và điều khoản sử dụng của ChatGPT

Khách hàng có quyển yêu cầu trả tài khoản và trả lại tiền cho khách hàng trong trường hợp tài khoản bị lỗi do nguyên nhân từ phía chúng tôi, sản phẩm đang trong thời gian bảo hành và chúng tôi không thể cung cấp tài khoản khác cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận lại tiền bằng với số tiền đã mua, nhận lại bằng số tài khoản ngân hàng khách hàng cung cấp cho chúng tôi, trong vòng 03 ngày làm việc, khách hàng không phải trả chi phí cho việc hoàn tiền này