Đạo đức và độ tin cậy của ChatGPT khi được sử dụng trong các mục đích khác nhau

Hiện nay Chatbot đã trở thành một công cụ hữu ích trong việc tương tác với khách hàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên vấn đề đạo đức và độ tin cậy của Chatbot khi được sử dụng trong các mục đích khác nhau là một…

Xem tiếp >> Đạo đức và độ tin cậy của ChatGPT khi được sử dụng trong các mục đích khác nhau