Thông tin thanh toán

Tên ngân hàng: MB Bank (ngân hàng Quân Đội)

Tên tài khoản: NGUYEN VAN CHO (NGUYỄN VĂN CHỜ)

Số tài khoản: 0984461461