Lỗi Capacity

Capacity là đang bị quá tải do có quá nhiều người dùng, bạn chịu khó refresh lại trang để xem có người out ra nó hết quá tải rồi thì bạn đăng nhập lại nhé! Cám ơn sự kiên nhẫn của bạn! 🥰