Sử dụng công nghệ AI trong ChatGPT để tư vấn sức khỏe

ChatGPT ra đời đã có một hiệu ứng tích cực chưa từng thấy trên toàn thế giới. Thậm chí đã có rất nhiều người coi ChatGPT như những người bạn thực thụ, có thể tâm sự, xin lời khuyên cho các vấn đề của đời sống khi gặp khúc mắc. Tuy nhiên, đối với lĩnh…

Xem tiếp >> Sử dụng công nghệ AI trong ChatGPT để tư vấn sức khỏe