Liệu Rằng Trong Tương Lai Công Nghệ Ai Có Thay Thế Hoàn Toàn Được Con Người Không?

Cuối năm 2022, các nhà sáng lập công ty OpenAI đã cho ra mắt thị trường ChatGPT – ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đã làm mưa,  làm gió trên khắp các diễn đạt về công nghệ. Vậy liệu rằng, trong tương lai không xa với sự phát triển như vũ bão…

Xem tiếp >> Liệu Rằng Trong Tương Lai Công Nghệ Ai Có Thay Thế Hoàn Toàn Được Con Người Không?