Tác động của ChatGPT đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Và trong đó công nghệ trợ lý ảo (chatbot) đang trở thành một phần không thể thiếu. Trong số các công nghệ trợ lý ảo hiện nay thì ChatGPT là một trong những công nghệ tiên…

Xem tiếp >> Tác động của ChatGPT đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo